Fortsæt til hovedindholdet
Byggesager
Energimærkning

Energimærkning af folkekirkens bygninger

I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning samt for visse bygninger krav om regelmæssig energimærkning efter 7 eller 10 år

Bygninger, som tilhører kirkerne og præsteembederne, og som blev energimærket i 2009, skal således energimærkes i 2016.
Kirkebygningerne er ikke omfattet af reglerne om energimærkning.
Se nærmere om energimærkning generelt på Energistyrelsens hjemmeside

Anbefaling vedrørende energimærkning

Det enkelte menighedsråd er, som bestyrer af kirkens og præsteembedernes bygninger, ansvarlig for at få foretaget energimærkningen.

Provstiudvalget kan i samråd med provstiets menighedsråd beslutte at samle opgaven og lave et fælles udbud for provstiet. – Stiftsøvrigheden anbefaler, at menighedsrådet er i kontakt med provstiudvalget, inden udbud foretages.

Stifterne har udarbejdet en Vejledning om energimærkning 2016.

Det enkelte menighedsråds eller et provstis udgift til energimærkning er langt under tærskelværdien for et EU-udbud. Tildelingen skal dog ske på markedsmæssige vilkår.

Vi foreslår, at dette sker ved, at menighedsrådene/provstiudvalgene indhenter 2- 3 tilbud på opgaven med energimærkning. Tilbud indhentes blandt de firmaer, som er certificerede til opgaven.

Se liste på energistyrelsens hjemmeside: 
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-energimaerkningskonsulent.

Spørgsmål vedrørende energimærkningen kan rettes til stiftet på telefon: 86620911 eller mail: kmvib@km.dk