Fortsæt til hovedindholdet

Socialt samarbejde er et udtryk for bæredygtighed

Kirke og kommune supplerer hinanden:
Af Troels Witter

Det handler ikke kun om begrænsede ressourcer, når kommunen rækker ud efter kirkens hjælp til at løfte det sociale ansvar. Det handler også om en samfundsforståelse, der er under forandring, mener Hernings viceborgmester.

Man skal ikke bladre langt i tidens aviser for at finde historier om velfærdsstaten under pres. Stat, regioner og kommuner kan ikke
længere løfte de opgaver, som de i årtier har varetaget som en indbygget del af velfærdsstaten. 

Anne Mette Bang Rasmussen er valgt til byrådet i Herning Kommune for Venstre. Hun er viceborgmester og formand for Børne- og Familieudvalget og oplever i mange sammenhænge, at det offentliges tilgang til det sociale ansvar er under forandring for tiden. 

– Vi kan som kommune ikke løfte opgaven alene. Nogle gange, fordi vi ikke har ressourcerne til det, men vi er heller ikke altid de dygtigste til det. Derfor er der brug for, at vi rækker ud til civilsamfundet og holder døren åben for alle, der vil bidrage – for
eksempel kirken, siger Anne Mette Bang Rasmussen.

SAMARBEJDET SKAL VOKSE NEDEFRA

Hun var i februar 2023 med til at arrangere konferencen ”Fælles om det sociale ansvar”, hvor omkring 80 repræsentanter fra Herning Kommune og de 35 sogne i kommunen gik i dialog om et styrket samarbejde. 

Anne Mette Bang Rasmussen var glad for at opleve, hvordan snakken i løbet af dagen åbnede for en større forståelse parterne imellem, så samarbejdet kan vokse frem gennem relationer og en naturlig nødvendighed rundt i sognene.

– Det bedste samarbejde vokser nedefra. Jeg tror ikke på, at det virker, hvis vi som politikere vil diktere, hvordan det skal være. Vi kan være med til at facilitere møder mellem de forskellige parter, men det konkrete samarbejde skal vokse lokalt. Herning Kommune er en geografisk stor kommune, og der vil være forskel på, hvilke opgaver man kan løfte rundt i de forskellige sogne – blandt andet, fordi det sociale engagement mange steder er personbåret af de lokale ildsjæle, siger hun.

Det bedste samarbejde vokser nedefra. Jeg tror ikke
på, at det virker, hvis vi som politikere vil diktere, hvordan det skal være.

Anne Mette Bang Rasmussen, viceborgmester, Herning Kommune

SKAL MØDES PÅ LIGE FOD

En udfordring i et styrket samarbejde mellem kommune og kirke handler om kendskab. Man skal vide, hvad man kan bruge hinanden til, og den opgave kan blive lettere med ansættelsen af en frivillighedskoordinator. Men det handler også rigtig meget om dialog og åbenhed fra begge parter, og en forståelse af organisationernes forskellighed, understreger Anne Mette Bang
Rasmussen.

– Det er vigtigt, at vi møder hinanden på lige fod og med et ønske om at blive klogere på, hvad vi kan gøre for hinanden. Herning Kommune har allerede et tæt samarbejde på det sociale område med organisationer som Headspace, Frivilligcenter Herning, Blå Kors og flere andre. Alle, der vil tage et socialt medansvar er velkomne i min verden, siger hun.

DET HANDLER OGSÅ OM BÆREDYGTIGHED

Når kommunen rækker ud til kirken efter hjælp til at løfte det sociale ansvar, bliver det indimellem udlagt som en spareøvelse. For Anne Mette Bang Rasmussen handler det også om et større perspektiv og en grundlæggende samfundsforståelse. 

– Danmark er bygget på andelsbevægelsen, på foreningstanken og ideen om, at vi hjælper hinanden. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lærer hinanden og vores børn om værdien af fællesskab. Når kirken og kommunen hjælper hinanden med at løfte det sociale
ansvar, så er det for mig også et udtryk for bæredygtighed, siger hun.