Fortsæt til hovedindholdet

Unik støtte til ny diakonal satsning

14,5 millioner kroner:
Af Asger Nørkær Nielsen og Britta Vig Carlsen (foto)

To ”Fælles om”-konferencer afholdt i 2022 og 2023 har udmøntet sig i et konkret forsøgsprojekt, der er bevilliget hele 14,5 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet skal give flere sognebørn i Viborg Stift adgang til sorggrupper, parforholdspleje, ferietilbud og anden diakonal hjælp.

Diakonien i Viborg Stift skal styrkes. Det er ambitionen hos Viborg Stift og organisationen Menighedsplejen i Danmark. Og med hele 14,5 millioner kroner i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond udruller partnerne nu et forsøgsprojekt, som over de næste fire år skal engagere hundredvis af nye frivillige og kvalificere og udbygge de eksisterende diakonale tilbud i stiftet.

På den måde vil man selv i de mindste sogne kunne tilbyde hjælp til mennesker i sårbare situationer. 

Konkret går projektet går ud på, at der skal etableres provstimenighedsplejer i seks kommuner – Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning og Ikast-Brande. Hver af disse vil have en frivillighedskoordinator ansat, som skal rekruttere og administrere frivillige og være bindeled til kommunens socialforvaltning. 

Det vil gøre, at de kommunalt ansatte, som er i kontakt med borgerne, ikke skal ringe rundt til forskellige sogne i forsøget på at finde en besøgsven eller et ferietilbud til børnefamilier. Med de nye ansatte i provstierne, får kommunerne altså en nem og bekvem mulighed for at tilbyde hjælp til borgere, der har brug for noget, som kommunerne ikke kan hjælpe dem med. 

– Kirken skal være der for andre – og særligt dem, der har det sværest – og kirken skal arbejde sammen med andre gode kræfter for at lindre nøden i vores samfund, siger Biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær.

SYV DIAKONALE OMRÅDER

Formålet med projektet er ikke at overtage kommunens opgave på velfærdsområdet, men at samarbejde med kommunen om omsorg for næsten. 

Foruden at koordinere samarbejdet mellem kommunen og sognene, vil de nye frivillighedskoordinatorer igangsætte diakonale tilbud på tværs af sognene, så de sogne, der er for små til at afholde for eksempel sorggrupper, går sammen med andre om en fælles sorggruppe, så alle sogne uanset størrelse har diakonale tilbud. 

– De nye provstimenighedsplejer skal styrke samarbejdet mellem kommune, kirke og de diakonale organisationer. Internt i folkekirken skal de nye, diakonale platforme styrke erfarings- og ideudvekslingen på tværs af sognene. De nye frivillighedskoordinatorer skal rekruttere, kvalificere, supervisere og inspirere hundredvis af nye frivillige, der skal fremme det gode liv for børn, unge, par, familier og ældre. Tilbuddene henvender sig til alle aldersgrupper, og uanset om de bor i byerne eller på landet, fortæller Steen Hedemann Andreassen, stiftspræst for diakoni i Viborg Stift.

De ben, som det diakonale arbejde vil hvile på, er: sorggrupper for alle aldersgrupper, trivselsgrupper i samarbejde med skolerne, ferietilbud, ungegrupper, sommerlejre for udsatte familier, tilbud til par, aktiviteter for mænd og juleaftensarrangementer.

FLERE FRIVILLIGE

I hver af de seks nye provstimenighedsplejer 
bliver der etableret bestyrelser. Bestyrelserne skal bestå af menighedsrådsmedlemmer fra sognene i det respektive
provsti, en person udpeget fra kommunen og andre diakoniinteresserede for at sikre den kommunale og lokale forankring.

Det storstilede støtteprojekt udspringer af to ”Fælles om”-konferencer afholdt i henholdsvis januar 2022 og marts 2023. Her mødtes kirke, kommuner og organisationer for at diskutere, hvordan de tre parter bedst supplerer hinanden på det sociale område. I sensommeren 2023 blev der givet tilsagn om støtte på i alt 14,5 millioner kroner, som skal række til ansættelser af frivillighedskoordinatorer i fire år og aktiviteter i tre år.

Efter forsøgsperioden er forhåbningen, at modellen er blevet bæredygtig og således kan fortsætte. I løbet af forsøgsperioden er målet at engagere mindst 100 nye frivillige i hver af de seks kommuner, hvor der etableres provstimenighedsplejer.

Fakta (TRYK PÅ + FOR AT ÅBNE)

Menighedsplejen i Danmark

Menighedsplejen i Danmark er en paraplyorganisation for cirka 500 lokale menighedsplejer, der arbejder med at udbrede diakonien lokalt og på landsplan. Organisationen arbejder med at støtte sine medlemmer med diakoni lokalt gennem projekter såsom Folkekirkens Feriehjælp, støtte til psykisk syge, besøgs- og aflastningstjenesten, netværk for udsatte børnefamilier og meget mere. De kalder sig også Center for Sognediakoni, fordi de samler og inspirerer til lokalt diakonalt arbejde.

 

Læs mere på www.menighedsplejer.dk.

Fakta (TRYK PÅ + FOR AT ÅBNE)

Diakonalt forsøgsprojekt

 • Projektet løber over fire år
 • Det er støttet med 14,5 millioner kroner af Den A.P. Møllerske
  Støttefond
 • Der er finansiering til fire års ansættelser og tre års aktiviteter
 • Når forsøgsperioden udløber er håbet, at der vil være fundet 100 nye
  frivillige til hver af de seks provstimenighedsplejer
 • Efterfølgende kan projektet fortsætte, men det forudsætter, at det
  kan finansieres på en anden måde. Det kunne for eksempel være
  gennem medlemskaber og kommunal støtte.