Fortsæt til hovedindholdet

Kirkernes Sociale Ansvar

FÆLLES OM
i Viborg Stift

Viborg Stift vil bringe det diakonale arbejde til nye højder.

Det sker under overskriften Kirkernes Sociale Arbejde, hvor stiftet i samarbejde med kommuner og organisationer vil finde nye måder at udbrede og koordinere det sociale arbejde, så mennesker, der oplever ensomhed, mistrivsel eller sorg altid har et sted, de kan finde trøst og hjælp.

Det begyndte med konferencer to i 2022 og 2023, hvor repræsentanter fra stift, menighedsråd, kommuner og sociale organisationer mødtes for at brainstorme over ideer til sociale samarbejde på tværs.

De mange gode tanker og ideer er senere mundet ud i et forsøgsprojekt, hvor der skal etableres provstimenighedsplejer i seks kommuner: Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning og Ikast-Brande.

Hver af de seks provstimenighedsplejer vil have en bestyrelse og desuden en ansat frivillighedskoordinator, der skal agere bindeled mellem frivillige, sociale tilbud og kommunen. Kommunerne har kontakten til borgere, som har brug for en håndsrækning af den ene eller anden grund, og i frivillighedskoordinatoren har kommunens ansatte en kontakt, som har et overblik over kirkens sociale tilbud.

Når diakonien sættes i system, får kommunen hjælp til en stor opgave, som den ikke selv har ressourcerne til. Samtidig kan kirken effektivt hjælpe de mennesker, der har mest brug for det.

De syv indsatsområder for de nye provstimenighedsplejer er:

  1. sorggrupper for alle aldersgrupper
  2. trivselsgrupper i samarbejde med skolerne
  3. ungenetværk
  4. partilbud forløb
  5. sommerferie for udsatte familier
  6. mandefællesskaber
  7. juleaftensarrangement

Læs mere om tankerne bag det nye diakoniprojekt via linkene på siden her. Du kan også læse om, hvordan modellen med provstimenighedsplejer fungerer i praksis, for i Viborg Kommune findes det nemlig allerede.

Når vi er fælles om det, kan vi udrette så meget mere!

DIGITALT MAGASIN

I vores seneste årsmagasin kan du læse mere om projektet og der er også en række artikler online her nedenfor.