Fortsæt til hovedindholdet

 Kirkegården
- et åndehul for alle

Podcast-serie
Produceret af Haderslev og Viborg Stifter

Haderslev og Viborg Stifter udgiver ”Kirkegården – et åndehul for alle”, der består af tre sæsoner. 

Podcasten er målrettet kirkegårdspersonale og alle andre med interesse for kirkegårdsdrift, der er nysgerrige på viden om, hvordan andre sogne arbejder med pleje og udvikling af kirkegården.

  • Sæson 1 kigger vi nærmere på den grønne omstilling.
  • Sæson 2, der har fokus på kirkegården som mødested.
  • Sæson 3 tager udgangspunkt i mødet med andre begravelsesskikke.

Her finder du serien

Lyt til alle udgivne afsnit

Scroll videre og læs mere om det enkelte afsnit.

Charlotte Nordmann (t.v.) er kirkegårdsleder på Grøndalslund kirkegård i Rødovre. Her har mange nationaliteter og trossamfund gennem årene sat deres præg på gravstederne.
SÆSON 3

 Mødet med andre begravelsesskikke

I tredje sæson af "Kirkegården - et åndehul for alle" kaster vi et blik på den tværkulturelle kirkegård.

De folkekirkelige kirkegårde er med få undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser. Derfor har kirkegårdene pligt til at stille gravplads til rådighed for alle uanset trosretning.

I tre programmer er vi bl.a. på rundvisning hos Grøndalslund kirkegård i Rødovre, hvor kirkegårdsleder Charlotte Nordmann har stor erfaring i at imødekomme alle slags trossamfund og deres begravelsesskikke. 

Du kan også møde udviklingskonsulent i Kirkefondet, Berit Weigand Berg, der fortæller, hvorfor kirkegårdspersonalet skal interessere sig for skikkene hos de ortodokse østeuropæere, når de skal begrave deres kære. 

Og så forklarer teologisk konsulent i Folkekirke & Religionsmøde, Sigrid la Cour Sonne om vores muslimske medborgere, og hvad der er på spil, når de skal tage afsked med familien.

Det kender man til på Aabenraa Kirkegård, hvor der er indrettet et muslimsk afsnit på kirkegården. Her har man også lavet et helt unikt pårørenderum i krematoriet, som bl.a. herboende hinduister har gavn af, når kremeringsprocessen går i gang.

Afsnit 7

Østeuropæiske begravelsesskikke

Tidligere sognepræst Berit Weigand Berg arbejder som udviklingskonsulent i Kirkefondet med migrantfremmende arbejde i folkekirken. Hun holder oplæg for kirkegårdspersonalet om mødet med andre begravelsesskikke. 

Især de østeuropæiske begravelsesskikke er værd at sætte sig ind for kirkegårdspersonalet, mener Berit Weigand Berg, der er tidligere sognepræst i Rødovre. 

Hun arbejder nu som udviklingskonsulent i Kirkefondet med migrantfremmende arbejde i folkekirken, og fortæller, at de ortodokse østeuropæere vækster i kirkesamfundene. 

Det samme gør derfor behovet for at kende til de skikke og ceremonier, der knytter sig til de ortodokse kristne, mener Berit Weigand Berg.

Afsnit 8

Multikulturel kirkegård

Samfundet i dag er sammensat af mange forskellige trosretninger. Det afspejles i høj grad på Rødovre Kirkegård, hvor kirkegårdsleder Charlotte Nordmann strækker sig langt for at imødekomme ønsker fra borgere med andet religiøst tilhørsforhold.

Kirkegårdsleder Charlotte Nordmann arbejder på Grøndalslund kirkegård, der ligger på den københavnske vestegn.

Hun har haft samtaler med lokale borgere fra flere forskellige trossamfund, fra frikirkelige menigheder, baptister, ortodokse østeuropæere til muslimer og buddhister. 

Uanset religiøst tilhørsforhold gælder det, at Charlotte Nordmann strækker sig langt i mødet med andre begravelsesskikke.

- Vi er først og fremmest begravelsesvæsen for alle, siger hun.

Afsnit 9

Muslimske begravelsesskikke

Sigrid la Cour Sonne er teologisk konsulent i Folkekirke & Religionsmøde. 

Mange danske kirkegårde har indrettet muslimske afsnit på deres jorde, og antallet er voksende, forklarer teologisk konsulent i Folkekirke & Religionsmøde, Sigrid la Cour Sonne. 

Ved muslimske begravelser er der ofte mange deltagere, hvilket kan være relevant i forhold til stiernes størrelse, ligesom placering af gravstedet og den evige gravfred er vigtig.

I 2019 blev en muslimsk gravplads indviet på Aabenraa kirkegård, indrettet med en plint til kisten, hvor imamen kan forrette højtideligheden, som ifølge muslimsk skik gerne foregår udendørs.

I sognets nye krematorium har man flere erfaringer med hinduister. Her er ønsket, at familien kommer så tæt på kremeringsprocessen som muligt. Det har man løst med et
et pårørenderum, hvor den nærmeste familie igennem et vindue kan overvære indsættelsen af kisten, fortæller administrationschef Morten Hansen.
 

I 2. sæson af podcasten "Kirkegården - et åndehul for alle", taler vi om kirkegården som mødested, b.la. her på Jelling Kirkegård, der hver år besøges af tusindvis af turister.
SÆSON 2

Kirkegården som mødested

I anden sæson af "Kirkegården - et åndehul for alle" har vi fokus på kirkegården som mødested: For sørgende, for turister og for dem, der har brug for ro og et rekreativt hvil.

I de tre programmer kan du b.la. møde graver Asger Munkholm fra Tørring kirkegård nær Hedensted. Han tager sig altid god tid til at møde de efterladte og gør, hvad han kan, for at børn på kirkegården også får et naturligt forhold til døden. 

Vi skal forbi Jelling Kirkegård, der som UNESCO-verdensarv får besøg af op mod 1.000 mennesker hver dag i højsæsonen.

Og så forklarer pensioneret sognepræst Rose Marie Tillisch, hvilken betydning kirkegården har som rekreativt rum. Det ved ledende graver Leif Christensen på Vester Hassing kirkegård også noget om: På kirkegården nordøst for Aalborg har man indrettet små zoner, hvor de besøgende kan lukke øjnene, mærke stilheden og tænke store tanker.

Afsnit 4

Tid til de sørgende

Graver Asger Munkholm tager sig altid god tid til at tale med pårørende på kirkegården.

Asger Munkholm er graver på Tørring kirkegård ved Hedensted. For ham er det en helt almindelig del af arbejdet at tale med folk før, under og efter en bisættelse eller begravelse, og han har lige som sine kolleger på alle andre kirkegårde en vigtig rolle som sjælesørger. 

Asger Munkholm inviterer altid de pårørende med ind i kirken, når de kommer for at kigge på gravsted, ligesom han sørger for små børneskovle til de børn og børnebørn, der er med til urnenedsættelser.

Sognepræst Troels Laursen mener, at graverne har en vigtig funktion i mødet med de sørgende: "

Det sjælesørgeriske arbejde er en del af graverens arbejde, men hvad gør man egentlig, hvis det ikke falder en naturligt at henvende sig til et menneske i sorg? Og hvorfor er omsorg for de sørgende ikke en del af stillingsbeskrivelsen, når folkekirken opslår ledige jobs på kirkegården?

Det forsøger sognepræst Troels Laursen at give sit bud på, når han holder kurser i sjælesorg for kirkegårdspersonalet i Viborg Stift. 

Afsnit 5

Et jordisk paradis

Rose Marie Tillisch mener, at det er oplagt at skabe rekreative zoner på kirkegården, så 
f. eks. demensramte, psykisk sårbare og småstressede mennesker har et sted for ro og restitution, der styrker den mentale sundhed.

Rose Marie Tillisch er pensioneret sognepræst og har siden arbejdet som ekstern projektleder hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter med fokus på kirke og de ældre borgere. 

Hun er optaget af, hvordan man i Danmark, med respekt for traditionen, kan inspirere til at reorganisere vores kirkegårde og genopfinde det jordiske paradis, så alle, der har brug for et roligt, privat sted i det offentlige rum, kan nyde fuglesang, lyden af vand og blomsternes duft.

Leif Christensen har været graver i over 25 år. Han er særligt optaget af, hvordan kirkegården gennem biodiversitet og meditative områder kan tiltrække borgerne.

Ledende graver på Vester Hassing kirkegård nordøst for Aalborg, Leif Christensen, er kendt for sit store engagement i "Grøn Kirke". Udover biodiversitet har han også arbejdet med at skabe rekreative zoner på kirkegården, hvor de besøgende b.la. kan indstille blikket på uendeligt i en fortællegynge og lade tankerne flyde. 

Afsnit 6

Kulturarv på kirkegården

Frode Christensen skal ikke kun klare almindelige graveropgaver, men også sørge for god ro og orden under de kirkelige handlinger på Jelling Kirkegård, der takket være sin unikke historie er en stor turistmagnet.

Når graver Frode Christensen fra Jelling kirkegård klipper hæk og luger ukrudt, er det med udsigten til UNESCO-verdensarv. 

Jelling er et helt unikt monument over trosskiftet fra nordisk mytologi til kristendom. Når man er en del af Unescos liste over verdensarv, får man besøg af turister stort set hver dag. Mange turister.

Op til 200.000 besøgende går årligt på området på og omkring Jelling kirkegård. Det stiller krav til graveren, der bl.a. er med til at sørge for, kirkegården fortsat er kendetegnet ved sin særlige ro og atmosfære.

Både turister og de lokale sommerhusejere lægger vejen forbi Harboøre kirkegård om sommeren for at få et indblik i de barske vilkår, fiskerne har levet under på Vestkysten, fortæller sognepræst Karsten Christensen.

På Harboøre kirkegård er turisterne ikke i tvivl om kirkens tætte nærhed til havet. Flere steder kan man se mindesten over de mange fiskere, som gennem tiden druknede i skibsforlis langt den barske vestkyst.

Sognepræst Karsten Christensen fortæller om kirkegårdens gravminder, som årligt besøges af turister, der vil høre om krigergraven fra Jyllandsslaget, mindemuren og det russiske orlogsskib Alexander Nevskij.

Designer Søren Vester bor på en gammel præstegård og er vært på det populære DR-program "Søren Vesters Have". Her inviterer han seerne ind i sin store drømmehave, der ligger lige ved siden af Thise Kirkegård i Nordjylland. I første afsnit af podcasten kommer Søren Vester med sine ideer til, hvordan kirkegårdens rum kan indrettes mere bæredygtigt.
SÆSON 1

Den grønne omstilling

I første sæson af "Kirkegården - et åndehul for alle" stiller podcasten skarpt på den grønne omstilling: Hvor er de oplagte potentialer, når kirkegårdens arealer, jorder og drift skal gøres mere bæredygtig? Og hvilke konkrete initiativer har man iværksat rundt omkring på kirkegårdene i landets sogne?

I de tre programmer besøger vi bl.a. Sandby Kirkegård på Lolland-Falster, der har arbejdet med et ambitiøst skovrejsningsprojekt, mens projektleder Jesper Rønn Kristiansen fra Folkekirkens Grønne Omstilling forklarer, hvordan både kirkegården og dens tilhørende jorde kan gøre en grøn forskel. 

Lytterne kan også møde ledende graver Frank Kirchwehm-Jensen fra Foldby og Søften Kirkegårde, der har skabt en bibelsk have på kirkegården. Og så besøger vi en skovkirkegård i Mølholm ved Vejle.

Afsnit 1

Kreativ på kirkegården 

Designer Søren Vester deler skel med Thise Kirkegård, hvor han bl.a. har været med til at opstille et lille rislende springvand, der er til glæde for både besøgende og insekter. 

I første program af podcasten "Kirkegården - et åndehul for alle" giver vi ordet til designer Søren Vester fra det populære DR-program ”Søren Vesters Have”, der kommer med kreative ideer til bæredygtighed og indretning af rum på kirkegården.

Han fortæller også, hvilke grønne initiativer han har været med til at skabe på Thise Kirkegård, der ligger på den anden side af familiens havelåge.

Afsnit 2

Skovrejsning på Lolland

I andet afsnit bl.a. besøger vi Sandby Kirkegård på Lolland-Falster, der har arbejdet med et ambitiøst skovrejsningsprojekt, mens Jesper Rønn Kristansen fra Folkekirkens Grønne Omstilling forklarer, hvordan både kirkegården og dens tilhørende jorde kan gøre en grøn forskel. 

Rasmus Seeberg (th.) er kirkegårdsleder på Maribo Kirkegård og næstformand i Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd på Lolland. Sammen med formand for menighedsrådet, Jesper Idziak (midt i billedet), har han stået bag et projekt, hvor 45.000 træer er blevet rejst som fredsskov på 10 hektar agerjord, der var bortforpagtet til landbrug.

Folkekirken er Danmarks tredjestørste jordbesidder. Det stiller krav om ansvarlig jordforvaltning, mener Jesper Rønn Kristiansen, der er projektleder hos Folkekirkens Grønne Omstilling. Her kan menighedsråd og kirkegårdsledere få rådgivning om skovrejsning, økologi og naturgenopretning.
Udkommer: 4. september

Afsnit 3

Skovkirkegården og den bibelske have 

I tredje afsnit skal vi både til Aarhus og Vejle for at opleve, hvordan naturen for alvor er rykket ind på kirkegården.

I dette afsnit møder du ledende graver Frank Kirchwehm-Jensen fra Foldby og Søften Kirkegårde ved Aarhus, hvor bierne summer, vinen breder sig og den selvforsynede skærehave producerer blomster til alterbuketterne.

Her har man også skabt en bibelsk have på kirkegården, hvor roser, morbærtræer og papyrus er med til at understøtte forkyndelsen.

På Foldby Kirkegård har ledende graver Frank Kirchwehm-Jensen stor succes med havevandringer, der bl.a. bindes op på bibelske fortællinger.

Vi besøger også Skovkirkegården på Mølholm Kirkegård, der er smukt beliggende ved Vejle, tæt på fjord og skov.

I 1983 købte menighedsrådet et areal på 8,4 hektar fredsskov, som omkransede kirkegården. I 2016 kunne Mølholm Kirke indvie sin nye skovkirkegård, hvor menigheden i dag kan blive begravet. 

Hør kirkegårdsmedarbejderne Merete Gantriis Poulsen og Morten Østergaard-Andersen fortælle om ideen bag skovkirkegården.