Fortsæt til hovedindholdet

Når tro bliver til handling

Diakoni

100 ideer til alle aldre

Vi forenes på tværs

Af Henrik Stubkjær

Ofte har man spurgt danskerne om deres forventning til kirken. Og den forventning, som altid placeres først, er forventningen om, at kirken vil gøre noget for de, som lider nød.

Det ligger dybt i os, at kirken handler om næstekærlighed – og blik for de, som har behov for hjælp.

Denne samling af ideer og projekter, som har til formål at tage hånd om hinanden, er unikt af sin art, for det er ideer og konkrete projekter, som alle er afprøvede. De er fortalt og beskrevet af personer, der selv har stået midt i deres virkeliggørelse og høstet uvurderlig erfaring.

Disse ideer er tænkt som et inspirationskatalog til de enkelte menigheder, og de er tænkt som åbninger ud imod vores samfund, så kommuner og folkelige foreninger kan finde indgange til de mange ressourcer, som findes i de folkekirkelige menigheder.

Biskop Henrik Stubkjær

Udgivelsen her har til formål at gøre folkekirken lokalt spilbar i en tid, hvor det store buzzword er ”Samskabelse”.

Udgivelsen er et forsøg på at vise, hvordan nogle af kirkens svar kunne være på de mange invitationer, vi modtager.

Det er et forsøg på at beskrive en af de bærende søjler i kirken på en ny måde, nemlig diakonien og dens mangfoldighed og udbredelse.

Udgivelsen vil underbygge det centrale tema i Kristi møde med mennesker: At hvert eneste menneske rummer en gudbilledlighed og er elsket og skabt til et liv i værdighed.

Diakonien har sin rod i Kristi kærlighed:

Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden.

Det skal være mit håb, at nærværende udgivelse vil blive et værktøj, der hjælper os til at gøre tro til handling.

Henrik Stubkjær
Biskop over Viborg Stift