Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens nyhedsbrev
Nyheder

Sommerhilsen til menighedsråd

Kære menighedsråd i Viborg Stift!
Lige en lille sommerhilsen inden vi går i sommer kadence rundt i sogne, provstier og stift. Det har været et begivenhedsrigt forår.

Inflation og stigende priser på el og brændsel – krævede ekstra indsats

Mange af jer har kæmpet med stigende energipriser hen over nytår og ind i foråret. Tak for jeres indsats for at klare os igennem uden at bunden blev slået ud af vores økonomi og for at holde fokus på den fortsatte udvikling af kirken liv og vækst her i stiftet.

Forholdet mellem stat og kirke blev rokket ved fjernelsen af store bededag

Vi har mistet en af vore helligdage, som har været i vores kirke siden 1686. Det udfordrer hele vores folkekirkeordning, hvilket vi biskopper, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Præsteforening og Provsteforening arbejder videre med i forhold til ministerie og politikere.

Og ligesom jeg på præstestævnet opfordrede alle til at tage en dialog med jer menighedsråd og overveje om man fortsat skal holde en store bededags gudstjeneste evt. torsdag aften med efterfølgende servering af varme hveder, så vil jeg også opfordre jer menighedsråd til det samme.

I en tid, som denne med krig i Ukraine og mange andre udfordringer, har vi brug for en dag og en gudstjeneste, hvor vi sætter fokus på bøn – for verden, for Danmark, for alle forfulgte og undertrykte og for os selv og vores familier. Vi har brug for det håb og den eftertanke som ligger i bønnen og Guds tiltale til os.

Ledelse i folkekirken

Der foregår i disse uger en intens debat af ledelse i folkekirken. Det sker på et bagtæppe af dårlige erfaringer med arbejdsmiljøet. Den to-strengede ledelse i folkekirken er til debat. Jeg kan se både svagheder og styrker ved denne ledelse. Men det er helt sikkert, vi kommer til at arbejde tættere sammen i de kommende år, hvis vi skal styrke et bedre arbejdsmiljø. Mit forslag om at der skal skabes en mulighed for at provsti og stift kan gå mere aktivt ind ledelsesmæssigt, i sogne hvor konflikter er gået i hårdknude er ikke et forslag om større centralisering, men det er for at beskytte både menighedsråd, præster og ansatte i situationer, hvor der er brug for en samlet og koordineret indsats.

Jeg tror, vi vil se, et øget samarbejde mellem sogne, mellem sogne og provstier og mellem provstier og provstier og stift og for dan sags skyld også et øget samarbejde mellem stifter. Det vil ske, for at vi kan svare på de aktuelle behov, og for at kirken fortsat kan opleves relevant.

Alt dette glæder jeg mig til at arbejde sammen med jer om efter sommerferien og videre i de kommende år.

tema visionsdag viborg stift

På en temadag 28. april blev der talt og diskuteret på livet løs, da stiftspræster, provster, stiftsmedlemmer samt biskop Henrik Stubkjær nåede frem til de seks visioner, som stiftet har som fokusområde i de kommende år.

Stiftsrådets visioner

Stiftsrådet har netop haft et visionsseminar, hvor man har prioriteret 6 indsatsområder for de kommende 2½ år.

Tak om I vil have dem i baghovedet, når I i menighedsrådet lægger programmerne for aktiviteter og indsatser i sognene i de næste år. Hvis vi rykker i flok, har vi tidligere set, at vi faktisk kan flytte noget!

  1. samskabelse og diakoni
  2. menighedsrådsvalg 2024
  3. arbejdsmiljø i folkekirken
  4. kirken og den grønne omstilling
  5. undervisning
  6. gudstjenesteudvikling og liturgi.

I vil høre mere om disse områder, og I kan også hente hjælp i stiftsudvalgene til at dagsordensætte dem hos jer lokalt!

Klik på videoen for at se en reportage fra selve visionsdagen.

Stiftsmenighedsrådsstævnet fredag den 8. september

Vi sætter fokus på menighedsrådsvalget i 2024. Menighedsrådene er krumtappen i folkekirkens virke. Derfor opfordrer vi også jer alle til sammen med det øvrige menighedsråd at deltage i STIFTSMENIGHEDSRÅDSSTÆVNET, hvor vi netop forsøger at inspirere til menighedsrådsarbejdet og orientere om de ting som sker her i stiftet bredt – og om den hjælp som kan heltes i bl.a. stiftsudvalgene.

Det er nyt, at vi ligger dette fredag eftermiddag og aften – bl.a. for ikke at blokere en lørdag. Det var første gang vi prøvede det for to år siden, og der var rigtig god deltagelse – Vi håber på endnu større opbakning i år, så tak for jeres støtte og hjælp her.

Til kalenderen kan jeg også fortælle, at vi holder en opstartsdag til menighedsrådsvalget. Mødet bliver den 1. november i Viborg.

Med ønsket om en god sommer til jer alle – tak for jeres indsats og på gensyn om ikke før så til Stiftsmenighedsrådsstævnet 8. september.

Henrik Stubkjær