Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens nyhedsbrev
Nyheder

Fokus på det primære præstearbejde og på egen spiritualitet

Først stor tak for sidst til Stiftspræstestævnet. Vi kom bredt omkring med de foredrag som var på programmet og stemningen var rigtig god. Tak for jeres aktive deltagelse og for jeres gode og solide præstearbejde rundt i sognene. Som jeg sagde på stævnet, så står vi godt rustet til de udfordringer vi møder. Men jeg er også sikker på, at vi får endnu mere brug for hinanden og det at kunne trække på hinandens ressourcer og viden i de kommende år. Og vi får brug for at fokusere på det primære præstearbejde og på vores egen spiritualitet. Præstelivet må skabe tid til både at få fyldt på, refleksion og aktivt præstevirke. Nye initiativer må komme til, så evangeliet opleves relevant – og noget må lukkes ned, hvis det ikke fortsat giver mening.

Biskop Henrik Stubkjær fortæller seneste nyt om hvad der sker i Viborg Stift.

Lektor og kursusleder, Søren Holst holdt foredrag med overskriften “Bibeloversættelse - et virkelighedsspejl?”

Professor Henrik Høgh-Olesen overskrift var “Det æstetiske menneskedyr”

Professor Peter Lodberg fortalte om “Tro som viden: bekendelsen som ramme”

Professor Johan P. U. Fynbo: “Viden og tro: mod - eller med-sætninger?”Der var debat og spørgsmål efter hvert indlæg.

Professor Johan P. U. Fynbo: “Viden og tro: mod - eller med-sætninger?”

Fhv. generalsekr., bestyrelsesfmd. for Institut for Menneskerettigheder Andreas Kamm: “Når verden flytter sig”

Ledelse i folkekirken.

Der foregår i disse uger en intens debat af ledelse i folkekirken. Det sker på et bagtæppe af dårlige erfaringer med arbejdsmiljøet. Den to-strengede ledelse i folkekirken er til debat. Jeg kan se både svagheder og styrker ved denne ledelse. Men det er helt sikkert, vi kommer til at arbejde tættere sammen i de kommende år, hvis vi skal styrke et bedre arbejdsmiljø. Mit forslag om at der skal skabes en mulighed for, at provsti og stift kan gå mere aktivt ind ledelsesmæssigt, i sogne hvor konflikter er gået i hårdknude, er ikke et forslag om større centralisering, men det er for at beskytte både præster og ansatte i situationer, hvor der er brug for professionel ledelse og vejledning. Tingene skal tages i opløbet, og kræver ofte en tilstedeværelse, som et frivilligt menighedsrådsmedlem ikke altid har mulighed for.

Jeg tror, vi vil se, at provstierne i fremtiden vil løfte nye opgaver, og der vil blive mere fokus på samarbejde over provstigrænser – og for den sags skyld også over stiftsgrænser. Det arbejder vi med i provstegruppen.

Tidsregistrering

Jeg kan se, at der nu er kommet fokus på at en EU-lov muligvis gør det påkrævet også for præster at tidsregistrere. Jeg har også set flere præster – også her fra stiftet udtrykke kritik af dette. Og den kritik er jeg aldeles enig i!

Præsteembedet er et af de få tilbageværende frie embeder, hvor vi netop ikke tidsregistrerer. Det ligger der både ansvar, muligheder, fleksibilitet og ånd i. OG det skal vi selvfølgelig ikke ødelægge med nye tåbelige bureaukratiske indgreb.

Så jeg vil gerne opfordre alle til at tale friheden i embedet op. Og også arbejde med den, så friheden virkelig bliver et gode og ikke lig ”det grænseløse arbejde”.

Tidsregistrering kan man vælge at bruge over en eller to måneder, hvis man gerne vil give sig selv et overblik over, hvad man bruger sin tid på – og for at spørge sig selv om, hvorvidt man så egentlig laver det rigtige. Men som generel lov giver det for mig at se ikke mening i præstearbejdet – tværtimod.

tema visionsdag viborg stift

På en temadag 28. april blev der talt og diskuteret på livet løs, da stiftspræster, provster, stiftsmedlemmer samt biskop Henrik Stubkjær nåede frem til de seks visioner, som stiftet har som fokusområde i de kommende år.

Stiftsrådets visioner

Stiftsrådet har netop haft et visionsseminar, hvor man har prioriteret 6 indsatsområder for de kommende 2½ år.

Tak om I vil have dem i baghovedet, når i sammen med menighedsrådet lægger programmerne for aktiviteter og indsatser i sognene i de næste år. Hvis vi rykker i flok, har vi tidligere set, at vi faktisk kan flytte noget.

Visionerne er følgende:

  • samskabelse og diakoni
  • menighedsrådsvalg 2024
  • arbejdsmiljø i folkekirken
  • kirken og den grønne omstilling
  • undervisning
  • gudstjenesteudvikling og liturgi.

I vil høre mere om disse områder via hjemmeside og intranet, og I vil også kunne hente hjælp i stiftsudvalgene til at dagsordensætte dem hos jer lokalt.

Stiftsmenighedsrådsstævnet fredag den 8. september.

Vi sætter fokus på menighedsrådsvalget i 2024. Menighedsrådene er krumtappen i folkekirkens virke. Derfor opfordrer vi også jer alle til sammen med det øvrige menighedsråd at deltage i STIFTSMENIGHEDSRÅDSSTÆVNET, hvor vi netop forsøger at inspirere til menighedsrådsarbejdet og orientere om de ting som sker her i stiftet bredt – og om den hjælp, som kan hentes i bl.a. stiftsudvalgene.

For to år siden var det første gang vi prøvede at holde det en fredag, og der var rigtig god deltagelse – Vi håber på endnu større opbakning i år, så tak for jeres støtte og hjælp her.

Person- nyt.

Den 13. august er der igen ordination i Viborg Domkirke, og der er foreløbig to ordinanter.

Dorte Bille har bestået § 2 eksamen, og er nu indskrevet på Pastoralseminariet i efteråret. Tillykke til Dorte og på forhåbentligt gensyn her i stiftet.

Jeg vil ønske jer alle en god sommer – nyd det og forkæl jer selv, familie og venner.

Henrik Stubkjær