Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Jobs i folkekirken
Billedet viser en have, hvor en person trimmer hække. Personen er iført sort tøj og beskyttelsesudstyr, herunder øreklokker og handsker. De bruger en stor, professionel hækkeklipper med begge hænder. Forgrunden viser en trillebør med haveværktøj, herunder røde saks med håndtag. En hjelm ligger på jorden ved siden af trillebøren. Haven har en sti af små grussten, omgivet af omhyggeligt beskårne grønne hække i forskellige højder. Blomstrende planter tilføjer farve til det grønne. En træbænk står for enden af stien og giver et sted at hvile og nyde haven .

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist, Sct. Peders Kirke i Randers, 20 timer

Vores nuværende deltidsansatte organist har fået ny stilling tættere på sit hjem i det nordjyske.

Derfor søger vi nu en ny organist til en stilling på 20 timer ved Sct. Peders Kirke i Randers til besættelse pr. 1. oktober 2024.

Sct. Peders Kirke har en stor menighed og søndagens gudstjeneste vægtes højt. Kirkens akustik egner sig godt til korsang og korarbejdet fylder i kirkens liv. Søndagenes musik har fæste i den klassiske kirkemusik, men der er altid plads til fornyelse. Kirkerummet har 3 instrumenter, der gerne må komme i spil.

Vi søger en uddannet organist, der kan bidrage musikalsk til søndagens liturgi og har god fornemmelse for at understøtte menighedens salmesang. Der er et godt samarbejde mellem kirkens medarbejdere og menighedsrådet. Vi ønsker, at vores nye organist indgår positivt i samarbejdet med præster, menighedsråd, kirkens fuldtidsansatte organist og øvrige ansatte.

Dine opgaver vil være:
Korleder for kirkens Aspirantkor (børnekor 3.-6. klasse)
Spille til 1/3 af alle gudstjenester og kirkelige handlinger
Spil ved konfirmand morgensang, ca. 10-12 gange årligt
Forestå enkelte korprøver med Gudstjenestekoret
Deltage ved det månedlige planlægningsmøde

Der er gensidig vikarforpligtigelse med den fuldtidsansatte organist. Fast fridag er mandag for begge organister.

Organisterne har eget kontor i "Nr. 47," hvor korene også har øvelokale. Der forefindes desuden et stort nodebibliotek med musik for blandet kor og ligestemmigt kor.

Kirkens instrumenter
Hovedorgel er bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri ved Troels Krohn 1961; restaureret og omdisponeret 1981 af Marcussen & Søn; ombygget, setzeranlæg tilføjet 1999 af samme; 32 stemmer fordelt på BV, HV, RP og P.

Kororgel er bygget af Frederik Hoffmann Ramus ca. 1850, restaureret, med ny facade i Ramus stil og opstillet 2013 af Marcussen & Søn; 5 stemmer.
Schimmel flygel, 2021

Ansættelsesområdet er ved Sct. Peders Kirke og sognehus samt ved kapeller og plejehjem.

Stillingen
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af en overenskomst mellem Kirkeministeriet og CO10, centralorganisationen af 2010, og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist):
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basislønsystem. Basistrin 1 udgør 338.012 kr. årligt (nutidskroner) og basisløn 2 udgør 355.136 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.263 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Ansøgere, der er kirkemusiker:
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 313.868 kr. - 458.730 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.916 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 1.044 kr. (Nutidskroner)
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk kirkemusikerforening inden ansættelsen.

Ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS):
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 350.294 kr. - 426.760 kr. årligt (nutidskroner). 

Der er rådighedsforpligtelse i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070 kr. - 70.000 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

For alle gælder: 
Løn, rådighedstillæg samt evt. OK-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (20/37).

Du kan se mere om kirkerne, medarbejdere og menighedsråd samt sognets aktiviteter på vores hjemmeside: www.sct-peders.dk

Menighedsrådet kan desuden oplyse, at: 

  • der vil blive indhentet referencer. 
  • der vil blive indhentet børneattest (med fornyelse)
  • ansættelse vil ske med en prøvetid på tre måneder

Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag vedhæftet sendes til: Sct. Peders Sogn, Fabersvej 41, 8900 Randers C, mærket ”Ansøgning”, eller på mail til 8182fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være kirkekontoret i hænde senest mandag den 5. august kl. 12.
Prøvespil, korprøve og ansættelsessamtale forventes afholdt tirsdag den 20. august fra kl. 15 eller onsdag den 21. august fra kl. 18.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Hanne Lund Nielsen, tlf. 24 85 52 59, eller menighedsrådets formand Bent Møller Sørensen, tlf. 29 46 18 08.

Sct. Peders Kirke, Randers Nordre Provsti, Aarhus Stift
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 20 timer pr. uge
Ansøgningsfrist: mandag 5. august